Skořápky

Tato všeobecně známá hra nepatří do naší standardní nabídky. 

Produkce je spojená s vystoupením kouzelníka, který v průběhu večera předvádí drobné triky z mikromagie a baví hosty svými hbitými prsty. 

Objednání této hry je vázáno na předchozí dohodu a naše časové možnosti.