Pravidla hry Black Jack

V našich zemích se hraje šesti karetními sadami po 52 listech, tedy celkem 312.
Hráč hraje proti banku a snaží se svými kartami dosáhnout hodnoty 21, nebo se jí co nejvíce přiblížit, aniž by tuto hodnotu překročil.
Hodnota obrázkových karet ( kluk, dáma, král ) a desítky se rovná 10,hodnota čísel na kartě se rovná zobrazenému číslu. ( tedy 9 znamená 9, 8 znamená 8,např. 4 znamená 4 atd.) Je to jasné ? Ano ? Ale pozor ! ESO může být buď jedna nebo jedenáct,podle toho co je pro hráče výhodnější, ale obě varianty krupiér oznámí.
Hra začíná položením sázky do hracího boxu. Krupiér rozdá každému jednu kartu lícem nahoru, sebe nevyjímaje. Poté obdrží každý hráč další, také otevřenou kartu, přičemž má možnost se rozhodnout, zda bude požadovat kartu další, nebo zda je součet jeho karet dostačující. Překročí li však hráč celkovou hodnotu 21, prohrává svoji vloženou sázku.
Nejvyšší možná kombinace je Black Jack a znamená to součet 21 pouze ze dvou karet ( tedy jakékoliv desítky a esa). Vyplácí se v poměru 3 : 2, ovšem pouze pokud nemá Black Jack také krupiér. V této verzi neexistuje žádné Královské oko - dvě esa " ( dvě esa mají součet buď 2 nebo 12 ).
Teprve poté co všichni hráči ukončí rozhodování ohledně svých karet, bere si krupiér další své karty. Musí však brát karty dokud nemá součet minimálně 16 ( muže být snadno " přes " ) ale nesmí na součet 17 tahat další ( třebaže protihráči mají 18 a výše. )
Kdo má víc než krupiér vyhrává. Dostane jedenkrát tolik co vsadil. Kdo má méně prohrává. Pokud je součet stejný nikdo nevyhrál a vklad zůstává hráči k dispozici. Přetáhne -li krupiér hodnotu 21, jsou vyplaceni všichni hráči kteří zůstali ve hře.

Zdvojeni sázky (double)

Dají-li první dvě karty hráče součet 9, 10, nebo 11, může hráč svůj původní vklad do hry zdvojnásobit, a to i když je již v boxu vsazena maximální sázka pro daný stůl. Hráč pak dostane pouze jednu další kartu.

Rozdělení hry (split)

Mají-li první dvě hráčovy karty stejnou hodnotu, může karty rozdělit, čímž vzniknou dvě samostatné hry. Do druhé hry však musí hráč vsadit stejný vklad jako do hry původní, i když již vsadil maximum. Hráč potom obdrží pro každou z obou svých her libovolný počet karet. Rozdělí-li však hráč dvě esa, dostane pak ke každému esu pouze jednu další kartu. V dělené hře nelze dosáhnout hodnoty "Black Jack", ta dává pouze celkový součet učet 21.

Pojištění (insurance)

Je-li první krupiérovou kartou eso, může se hráč pojistit proti případnému získání kombinace Black Jack ze strany krupiéra. Polovinu svého vkladu vsadí hráč dodatečně na tzv. pojistku. Získá-li pak krupiér kombinaci Black Jack, dostane vyplacenou pojistnou část v poměru 2:1, v opačném případě je pojistná část prohrána.

Box

Jeden hrací box může být využíván jedním nebo maximálně třemi hráči. Celková hodnota vkladu v jednom boxu však nesmí překročit maximum pro daný stůl. Hráč, který sedí naproti boxu je majitelem boxu. Všichni hráči, kteří hrají v boxu jiného majitele, se musí řídit rozhodnutím majitele nezávisle na výši jejich vkladů.

Zásadně není dovoleno vznášet proti majiteli boxu námitky týkající se hry, nebo mu udělovat rady, zda má či nemá brát další kartu, dělit hru či zdvojovat sázku.